Трегер штампаните кеси се исто така со носивост од 3кг, 3-5кг и над 5 килограми. Логoто е секако по Ваш избор, останатото препуштете ни го нам.
Димензиите и дебелината се во зависност од Вашата потреба. Изработени се од специјален биоразградлив адитив кој придонесува за зачувување на животната средина.