Пластичните кеси се незаменливи во современата индустрија и секојдневниот живот.