Процесот на производство на пластични кеси од полиетилен се одвива во неколку фази:

  • Екструдирање на најлон
  • Конфекционирање на кеси