wells
 
Wells Plastics e врвниот производител на адитивот за биоразградливост Reverte®. Адитивот е одлично прилагоден на производствениот процес и е супериорен по својата формула. Присутен долг период ширум светот и целосно прифатен за да обезбеди биоразградливи производи.
Терминот „Oxobiodegradibility“ (оксидација и биоразградливост), jасно го дефинира процесот во два чекори во овој случај од страна на Reverte® адитивот, за разградување на полимерниот ланец за да го направи биоразградлив за животната средина, кога на еден искористен предмет ќе му заврши животниот век.apple2
Reverte® e специјално дизајниран за решавање на проблемот со пластичниот отпад кој навлегува во животната средина.