Потрошувачките кеси (трегер кеси) се со носивост од 3кг, 3-5кг и над 5 килограми.
Димензиите и дебелината се во зависност од Вашата потреба. Изработени се од специјален биоразградлив адитив кој придонесува за зачувување на животната средина.