Во нашиот производствен асортиман се опфатени вреќи за ѓубре и вреќи за медицински отпад.