Вреќи за пакување во дрвната индустрија, изработени со цел Вашиот производ да остане заштитен од влагата и другите влијанија. Може да понудиме најразлични димензии и големини на вреќи.