Аптека кесите можат да бидат со и без штампа. Со стандардна димензија или по желба на клиентот.